Monthly Archives: januari 2017

Vacature projectleider Piëzo m/v 20 p/w Leiden

Stichting Inloophuis Psychiatrie, Stichting ZON en het GGz Informatiepunt Holland Rijnland zijn voornemens te fuseren. Gezamenlijk zijn zij van plan de Piëzo-methodiek in te voeren met financiële ondersteuning door de gemeente Leiden en het Oranjefonds. Dat is een methodiek om maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen die naar hun eigen mening nog niet voldoende participeren binnen onze samenleving met inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Het Inloophuis psychiatrie biedt een onafhankelijke, gezellige ontmoetingsplek voor mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest.

Stichting ZON komt op voor de belangen van mensen met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek. ZON geeft adviezen vanuit cliëntperspectief en biedt workshops rond herstel, ervaringsdeskundigheid en participatie.

Het GGz Informatiepunt Holland Rijnland is een laagdrempelig, herkenbaar en centraal gelegen informatiepunt en het functioneert onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg.

De organisaties zoeken een

Projectleider Piëzo (m/v) 20 uur

Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van één jaar (met kans op maximaal één jaar verlenging).

Taken

 Voorwaarden scheppen voor de structurele inbedding van de Piëzo-methodiek binnen de organisaties en de invoering van de Piëzo-methodiek begeleiden.  Actief werven van deelnemers die zich verder willen ontwikkelen.  Actief zoeken naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en daar waar mogelijk ook vrijwilligersbanen creëren binnen […]

Vacature: Trainer met ervaringsdeskundigheid M/V (20 uur/week) Rotterdam

Afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland is op zoek naar een:
 
Trainer met ervaringsdeskundigheid M/V     (20 uur/week)
 

 

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland is een laagdrempelige professionele belangenbehartiger in de regio Rijnmond. Samen met mensen met cliëntervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, zetten wij ons in door het versterken van hun positie. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ervaringsdeskundigheid. De afdeling Basisberaad draagt ook bij aan vernieuwing van de zorg en dienstverlening. De mensen waarvoor de afdeling Basisberaad zich wil inzetten behoren zonder uitzondering tot de sociaal kwetsbare mensen in deze samenleving. Mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, mensen die dakloos zijn of dreigen te worden en mensen met een verslavingsachtergrond moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit een onafhankelijke cliëntenorganisatie.

 

Bij de afdeling Basisberaad werken professionals waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is. Voor deze afdeling in de regio Rijnmond met kantoor in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Trainer met ervaringsdeskundigheid voor 20 uur per week die tevens een aantal coördinatietaken ten aanzien van de vrijwilligers op zich neemt.

Wat doet een Trainer met ervaringsdeskundigheid
Een Trainer met ervaringsdeskundigheid houdt zich met name bezig met het versterken van de positie van cliënten binnen de doelgroep en het verbeteren […]