Monthly Archives: februari 2017

Vacature Ervaringsdeskundige GGZ, regio Barneveld-Nijkerk. 16u p/w

Vacature Ervaringsdeskundige GGZ, regio Barneveld-Nijkerk.

Als ervaringsdeskundige GGZ wordt je ingezet binnen de teams, in Barneveld en Nijkerk, om samen met de woonbegeleiders, vrijwilligers en stagiaires het herstelproces van bewoners en cliënten te bevorderen. Bij herstel- en krachtgericht werken gaan we uit van- en sluiten we aan bij het herstelproces van een …
Regio: BarneveldNijkerk
Vakgebied: Begeleiding/agogie
Opleidingsniveau:
Aantal uren per week: 16 uur

Wat ga je doen?
Als ervaringsdeskundige GGZ wordt je ingezet binnen de teams, in Barneveld en Nijkerk, om samen met de woonbegeleiders, vrijwilligers en stagiaires het herstelproces van bewoners en cliënten te bevorderen. Bij herstel- en krachtgericht werken gaan we uit van- en sluiten we aan bij het herstelproces van een cliënt. Het proces waarin de cliënt het eigen leven weer zoveel mogelijk in eigen hand krijgt door het oppakken van betekenisvolle rollen en doelen. Hierbij staat de eigen kracht steeds centraal.
Naast het aansluiten bij dit proces, vervuld de ervaringsdeskundige ook binnen de begeleidingssfeer rollen. We noemen enkele voorbeelden:
voorlichting geven aan bewoners en cliënten over (collectieve) ervaringskennis met betrekking tot Herstel, door op geleide van de wensen van de cliënten en bewoners gesprekken met hen te voeren;
het leiden van een (nieuw op te starten) Herstel Werk Groep in de gemeente Nijkerk;
een bijdrage […]

Vacature Medewerker herstelondersteuning, 24 p/w in Zeist

Medewerker Herstelondersteuning
Zeist, 24 uur
Sluitingsdatum: 12-03-2017
Als medewerker herstelondersteuning ben je onderdeel van een team van ervaringsdeskundigen, die ruimte maken voor herstelprocessen binnen Kwintes en werken aan de ontwikkeling naar werkelijk herstelondersteunend zorg verlenen. Jouw belangrijkste taak is om vanuit je eigen ervaringen verbinding te maken met cliënten van Kwintes en samen met hen ruimte te creëren voor herstelprocessen. Dit doe je in ontmoetingen met cliënten, het geven van voorlichting, inzet van methodische zelfhulp, workshops en scholing. Je levert tevens een bijdrage aan scholing van medewerkers, het meedenken over beleid herstelondersteuning en lopende activiteiten. Daarnaast bedenk je creatieve en eigentijdse (online) vormen van ontmoetingen met cliënten. Je bent verantwoordelijkheid voor een specifiek deel van het werkgebied van Kwintes wat betreft activiteiten en werven en ondersteunen van vrijwilligers. Binnen jouw werkgebied maak je actief verbinding met cliënten en medewerkers vanuit Bureau Herstelondersteuning. Je ondersteunt zo nodig collega’s bij deze taken en werkt samen aan het versterken van het team als geheel.

Bureau Herstelondersteuning
Bureau Herstelondersteuning binnen Kwintes houdt zich dagelijks bezig met het ruimte scheppen voor herstelprocessen. Dit doen zo’n 9 medewerkers en 20 vrijwilligers door het organiseren van o.a. bijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen. De medewerkers van Bureau Herstelondersteuning hebben allemaal persoonlijke ervaring met […]

Vacature Ervaringsdeskundige B of C voor Altrecht Bipolair

Vacature Ervaringsdeskundige B of C voor Altrecht Bipolair

Locatie
:
Utrecht, Nieuwe Houtenseweg, Lunetten

Afdeling
:
Altrecht Bipolair

Aantal uren per week
:
16

Salaris
:
Conform CAO GGZ FWG 40

contract
:
Bepaalde tijd

contract duur
:
In eerste instantie voor de duur van 1 jaar

Werk denk niveau
:
HBO, MBO

Solliciteren kan alleen via de website: www.werkenbijaltrecht.nl

Over de afdeling
Altrecht richt zich op (hoog) specialistische diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening. Samen met de patiënt werken we aan klacht vermindering, ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat soms ingewikkeld of zelfs onmogelijk lijkt. De GGz is de laatste jaren sterk in beweging en innoveert. De komst van de basis-GGz, de POH-GGz en de buurt- en wijkteams zorgen ervoor dat ook onze rol als specialistische GGz-aanbieder verandert.

De Zorgeenheid Bipolair is een topGGz afdeling en werkt actief aan specialistische behandelingen, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en innovatie van complexe Bipolaire Stoornissen. Altrecht. De Zorgeenheid Bipolair biedt diagnostiek en behandeling conform de multidisciplinaire richtlijnen aan patiënten vanaf 18 jaar, waarbij vaak multimodaal wordt behandeld volgens inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek. Ook worden second opinions gedaan voor patiënten en behandelaren in het hele land. De behandelingen zijn poliklinisch.

Doel van de Zorgeenheid Bipolair is het verder ontwikkelen van goede kwalitatieve zorg en het […]

Vacature: Ervaringsdeskundigen bij LIMOR/ Den Haag Zuid West

Vacature: Ervaringsdeskundigen bij LIMOR/ Den Haag Zuid West

Typisch LIMOR
LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders meer terechtkunnen. Wij zijn de laatste strohalm. In vaktaal: cliënten met complexe problematiek die meerdere leefgebieden raakt. In alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Onze begeleiding is zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Alle begeleiding is erop gericht dat cliënten hun eigen kracht en mogelijkheden opnieuw ontdekken en gebruiken. Opvangen, aanpakken, loslaten: typisch LIMOR.

Voor de VGE Den Haag Zuid West hebben we per 1 maart a.s. plaats voor
Ervaringswerkers
(vacaturenummer 201705)

Vanaf 1 maart gaan we starten met een WoonZorgTeam die Woonvoorziening Vinkensteynstraat gaat bemannen. We zijn hiervoor op zoek naar Ervaringswerkers die samen met de Conciërge en een Sociaal Huishoudelijk Medewerker dit team gaan vormen. Het WoonZorgTeam is verantwoordelijk voor de dagelijkse basiszorg aan de cliënten. Er zijn trajectondersteuners en trajectregisseurs die de individuele begeleidingstrajecten met de cliënten oppakken. Met het woonzorgteam zorgen we ervoor dat er elke dag iemand aanwezig en beschikbaar is voor de bewoners van de Vinkensteynstraat. Met deze vaste gezichten bieden we continuïteit en een structureel signalerende functie. Medewerkers met tijd en aandacht voor de cliënten […]

Vacature: Crisiskaartconsulent (met ervaringsdeskundigheid) M/V (20 uur/week)

Afdeling Basisberaad zoekt: Crisiskaartconsulent (met ervaringsdeskundigheid) M/V (20 uur/week)

Samen met mensen met cliëntervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, zetten wij ons in door het versterken van hun positie. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ervaringsdeskundigheid. De afdeling Basisberaad draagt ook bij aan vernieuwing van de zorg en dienstverlening. De mensen waarvoor de afdeling Basisberaad zich wil inzetten behoren zonder uitzondering tot de sociaal kwetsbare mensen in deze samenleving. Mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, mensen die dakloos zijn of dreigen te worden en mensen met een verslavingsachtergrond moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit een onafhankelijke cliëntenorganisatie.

Bij de afdeling Basisberaad werken professionals waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is. Voor deze afdeling in de regio Rijnmond met kantoor in Rotterdam zijn wij op korte termijn op zoek naar een extra crisiskaartconsulent met ervaringsdeskundigheid voor 20 uur per week.
Wat doet een crisiskaartconsulent?
Een crisiskaartconsulent ondersteunt cliënten bij het opmaken van een crisisplan en de samenvatting hiervan, de crisiskaart. De wensen, mogelijkheden en beperkingen van mensen met psychische of psychiatrische problemen zijn daarbij het uitgangspunt. De consulent is aanspreekpunt voor crisiskaartaanvragers, kaarteigenaren en contactpersonen hiervan en zorgt voor de actualisatie van crisisplannen en -kaarten. Daarnaast geeft de consulent voorlichting aan […]

Vacature: TWEE ERVARINGSDESKUNDIGEN (15 UUR) TEAM ENSCHEDE EN TEAM OLDENZAAL

Functieomschrijving
 

 

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn en hun netwerk. De begeleiding op maat – waar nodig met een plek om te wonen – is gericht op participatie en herstel. Ook zijn we actief op het gebied van werken en leren.

De samenleving dat zijn wij allemaal. Mensen met ieder onze eigen achtergrond, karakter, ervaringen, talenten, beperkingen, wensen en dromen. We willen meedoen en meetellen in de samenleving, zoveel en zo goed als dat gaat. Daarvoor wil RIBW Groep Overijssel van betekenis zijn.

De kernwaarden die we hanteren zijn zuiver in denken en doen, mens centraal en toekomstgericht. We werken met ruim 900 medewerkers in teams op zo’n 70 locaties in Overijssel, ondersteund door medewerkers van de Servicediensten. Bij RIBW GO gaan we ervan uit dat je je blijft ontwikkelen. Daarom stimuleren en bevorderen we het vakmanschap van onze medewerkers, bijvoorbeeld met een opleidingsbudget en e-learning.

Ben jij er (gevraagd en ongevraagd) voor de cliënt wanneer dat nodig is? Wil jij werken in een organisatie waarin je de ruimte krijgt om jouw vakmanschap en talenten in te zetten? Dan leren we je graag kennen!

Algemene informatie:

De negen teams in Enschede en Oldenzaal bieden ambulante begeleiding en begeleiding […]