Monthly Archives: maart 2017

Meerdere vacatures ervaringsdeskundigen GGZ WNB, Roosendaal, ruim 2 fte

Ervaringsdeskundige
Vacaturenummer: Roosendaal | Roosendaal – Albertdonk 2

GGZ WNB staat midden in de samenleving en biedt een breed zorgpakket: van preventieve cursus tot opname; van korte therapie tot langdurige woonbegeleiding. Dit gebeurt op eigentijdse, enthousiaste en betrokken wijze.  Wij zoeken hiervoor collega’s die samen met ons de toekomst verder vorm geven.

GGZ WNB is op zoek naar meerdere Ervaringsdeskundigen voor gemiddeld 90 uur per week.
ALGEMENE INFORMATIE
De RVE Fact – WoZ  bestaat uit Fact, WoonOndersteunende Zorg en de klinische behandel afdelingen Psychose en Dubbele Diagnose op de Schelde. Tevens participeren we vanuit Fact in de OGGZ  in deze regio en nemen we actief deel aan de straatteams. De vraag van de cliënt staat centraal en de organisatie van het aanbod past zich daar waar mogelijk op aan.  Trefwoorden voor onze RVE hierbij zijn: cliëntenparticipatie & cliënten- verantwoordelijkheid, deskundigheid & specialisatie, participeren en samenwerken in de keten, innoveren & verbeteren, inspelen op het nieuwe zorgstelsel & marktaanpak. GGZ WNB ontwikkelt zich steeds verder naar een profit-georiënteerde organisatie met een gezonde bedrijfsvoering. Wat betekent dit: dat we alle activiteiten en middelen inzetten om cliënten te ondersteunen in zijn/haar herstelproces. Dit leidt  vanuit onze visie tot vergroten van autonomie en zelfredzaamheid en afname van klachten of beleving ervan en verbetering […]

Bijeenkomsten netwerk ervaringswerkers geweld achter de voordeur Movisie

Save the date 9 mei 2017 en 6 november 2017

Bijeenkomsten netwerk ervaringswerkers geweld achter de voordeur

 

In 2017 zullen er 2 netwerkbijeenkomsten zijn bijeenkomsten van het netwerk ervaringswerkers geweld achter de voordeur; nl.  op 9 mei en 6 november. Kom je ook?

 

Hoe zat het ook al weer?

In 2015 vond een bijeenkomst plaats voor mensen met ervaring met een geweldsvorm, bijvoorbeeld huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling. De deelnemers blijken overal in Nederland actief in verschillende rollen: voorlichting over kindermishandeling in het onderwijs, herstelgroepen begeleiden, auteur van boeken, belangenbehartiging voor slachtoffers. Deze groep vormt nu het netwerk ervaringswerkers huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling. Ook is er een linked in groep gestart. In 2016 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

 

Voor wie?

Mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur

 

Doelen van het netwerk

Het netwerk richt zich op twee pijlers:

Netwerkontwikkeling: verstevigen van de positie van ervaringswerkers door elkaar live en online te ontmoeten en krachten te bundelen;
Kennisontwikkeling: gericht op het ontwikkelen, ondersteunen en versterken van ervaringskennis bij geweld achter de voordeur. Dat gaat zowel over inzet van ervaringskennis in de praktijk als in beleid en aanpak van geweld.

 

Wanneer en waar?

9 mei 2017

Tijdstip: 10.00-12.30 met aansluitend lunch

Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht.

 

6 november 2017

Tijdstip: 10.00-12.30 met aansluitend lunch

Locatie: Movisie, […]

Vacature Ervaringsdeskundige GGZ, Amersfoort 16u p/w

Vacature Ervaringsdeskundige GGZ, Amersfoort 16u p/w

Heb jij het in je om als ervaringsdeskundige jouw eigen herstelervaring in te zetten voor herstel van anderen? Kom jouw kwaliteiten in de praktijk te brengen en solliciteer op de vacature ervaringsdeskundige GGZ bij GGz Centraal in Amersfoort. De functie gaat er als volgt uit zien:je maakt als …

Regio: Amersfoort
Vakgebied: Begeleiding/agogieVerzorging
Opleidingsniveau: MBOHBO
Aantal uren per week: 16 uur

Wat ga je doen?
Heb jij het in je om als ervaringsdeskundige jouw eigen herstelervaring in te zetten voor herstel van anderen? Kom jouw kwaliteiten in de praktijk te brengen en solliciteer op de vacature ervaringsdeskundige GGZ bij GGz Centraal in Amersfoort. De functie gaat er als volgt uit zien:
je maakt als ervaringsdeskundige GGZ onderdeel uit van een multidisciplinair FACT team;
je neemt deel aan teamintervisies, maar ontvangt hiernaast ook specifieke ondersteuning/coaching op gebied van ervaringsdeskundigheid door middel van supervisie en intervisie met collega-ervaringsdeskundigen op andere afdelingen binnen de organisatie;
je speelt naast jouw werkzaamheden in individuele cliëntsituaties en groepsinterventies, een belangrijke rol in het creëren van ruimte en ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van de herstelprocessen van cliënten. Je hebt hierin heeft een rol als kartrekker en kwartiermaker;
je geeft tijdens het multidisciplinair overleg, op basis van ervaringsdeskundigheid, input aan het behandelproces […]

Vacature Ervaringswerkers polikliniek GGD-MGGZ (3fte) Amsterdam

Ervaringswerker polikliniek GGD-MGGZ (3fte)

 

vaste baan, voor Medewerker Therapeut/Behandelaar A, 24 uur

Vacaturenummer: 17030187

Geplaatst op: 20-03-2017

Werkzaamheden

Als ervaringswerker ga je jouw deskundigheid in zetten door het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden rondom het thema herstel, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid. Je ondersteunt en informeert cliënten en medewerkers met als doel de organisatie te helpen in haar streven een herstel ondersteunende organisatie te zijn.
Kerntaken

§  Het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van herstelactiviteiten

§  Het leveren van een bijdrage aan het bepalen van individuele begeleiding op basis van je ervaringsdeskundigheid

§  Het bieden van herstelondersteuning aan cliënten

§   Het geven van informatie, voorlichting, themabijeenkomsten en trainingen

§  Een flexibele inzet is vereist in verband met de ontwikkeling van deze functie en de veranderende context.

Wij vragen

§  HBO-werk- en denkniveau

§  Ervaringsdeskundig in het overleven van een ontwrichtende aandoening

§  Langdurige ervaring binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg als cliënt en deze ervaring aantoonbaar ontwikkeld tot ervaringsdeskundigheid

§  Een opleiding voor ervaringsdeskundigheid

§  Aantoonbare kennis op het gebied van de herstelbeweging

§  Een echte teamplayer.
Verder heeft het een pre als u:

§  Ervaring heeft met een behandeling in het justitieel kader (als cliënt en/of als medewerker)

§  Bij voorkeur bent u WRAP facilitator

§  Kennis en ervaring heeft van andere herstelactiviteiten (zoals bv photovoice, herstellen doe je zelf)

§  Werkervaring in een vergelijkbare […]

Intervisiebijeenkomst voor de leden uit Noord- en Zuid-Holland 3 april as 15u

Intervisiebijeenkomst voor de leden uit Noord- en Zuid-Holland 3 april as 15u

 

Aan: leden van de vereniging van ervaringsdeskundigen uit de provincie Noord en Zuid-Holland en andere geïnteresseerde ervaringsdeskundigen.

 

Intervisie is een manier om je vakmanschap te vergroten. Voor leden organiseren we op 3 april de 2e bijeenkomst. Als je nog geen lid bent ben je ook van harte welkom om een keer deel te nemen, lidmaatschap is daarna wel een voorwaarde. Wanneer de groep vol is organiseren we een bijeenkomst voor een nieuwe groep, dat kan ook in Zaanstad. Fijn als je aangeeft waar je het liefste intervisie wil hebben, dan proberen we daar rekening mee te houden.

 

De bijeenkomst zal worden ondersteund door Dini Glas van Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten.

Het programma bestaat grofweg uit twee delen: het eerste uur is bedoeld als kennismaking en om uit te wisselen. Tijdens het tweede uur behandelen we een casus die voorbereid is door een deelnemer.

 

Om 17.00 uur sluiten we af, en kun je napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Opgeven kan via e.vandereerden@odibaan.nl.

De bijeenkomst is bij Scip, Keizersgracht 252 te Amsterdam.

Organisatie: Dini Glas, Carmen Keislar, Soenil Kanhai en Eric van der Eerden

Vacture Administratief medewerker M/V voor 14 tot 16 uur p/w Stichting Labyrint-In Perspectief, Utrecht

Stichting Labyrint-In Perspectief is een landelijke organisatie voor familieleden en andere directbetrokkenen
van mensen met psychische of psychiatrische problemen, en voor hieraan gerelateerde psychiatrische
patiënten zelf.
De stichting streeft naar een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor familieleden, en
andere direct betrokkenen van psychiatrische patiënten. In toenemende mate blijken mantelzorgers zelf ook
gebruik te maken van de geestelijke gezondheidszorg.
De stichting biedt ondersteuning aan familieleden en directbetrokkenen van alle psychiatrische patiënten,
ongeacht de diagnose.
De kernactiviteiten zijn lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

Functiebeschrijving
De administratief medewerker ondersteunt het bestuur van de stichting en verleent zelfstandig, in overleg
met het bestuur en de vrijwilligerscoördinator, organisatorische ondersteuning. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat
het werkplan kan worden uitgevoerd en externe contacten worden beheerd. De medewerker vervangt zo
nodig de vrijwilligerscoördinator van LIP.
Hij/zij is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen de GGZ.
Taken:
• Relatiebeheer waaronder donateursadministratie en bijhouden vrijwilligersbestand
• Kantooradministratie (post, telefoon, mail, bureauvrijwilligers aansturen, zakelijke contacten
onderhouden, verwerken van data zoals informatie over bestellingen en facturen)
• Afhandelen en naar het bestuur doorsturen van relevante mail
• Administratieve ondersteuning bij het maken van de jaarplanning en het concept jaarverslag
• Regelen en ondersteunen van activiteiten (faciliteren organisatie, rapporteren, foruminschrijving
bijhouden, organisatie ondersteunen van trainingen en/of themadagen, organiseren
deelnemersraden en vrijwilligersdag)
• Ondersteunen en faciliteren van diensten zoals de website, telefonische hulplijn,, e-mailservice, […]

Vacature vrijwilligerscoördinator M/V voor 12 tot 14 uur per week, Stichting Labyrint-In Perspectief, Utrecht

Stichting Labyrint-In Perspectief is een landelijke organisatie voor familieleden en andere
directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, en voor hieraan
gerelateerde psychiatrische patiënten zelf.
De stichting streeft naar een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor
familieleden, en andere direct betrokkenen van psychiatrische patiënten. In toenemende mate blijken
deze mantelzorgers zelf ook gebruik te maken van de geestelijke gezondheidszorg.
De stichting biedt ondersteuning aan familieleden en directbetrokkenen van alle psychiatrische
patiënten, ongeacht de diagnose.
De kernactiviteiten zijn lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.
De stichting Labyrint-In Perspectief zoekt per mei 2017 een:
Vrijwilligerscoördinator M/V voor 12 tot 14 uur per week
Functiebeschrijving
De vrijwilligerscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en bestuur en ondersteunt
de vrijwilligers en het bestuur. Hij/zij verleent zelfstandig én op verzoek ondersteuning aan
werkgroepen en/of vrijwilligers, zowel regionaal als nationaal. Dit alles in overleg met het bestuur.
Tevens draagt hij/zij zorg voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en beheert de externe
contacten. De medewerker vervangt zo nodig de administratief medewerker van het landelijk
bureau.
Hij/zij is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen de GGZ.

Taken:
• Eerste aanspreekpunt voor alle – inhoudelijke – vragen van vrijwilligers
• Inrichting van de organisatie van vrijwilligers
• Het vrijwilligersbeleid coördineren, uitvoeren en actualiseren
• Ondersteuning en, waar nodig, begeleiding of facilitering van vrijwilligers
• Werving van nieuwe vrijwilligers en hen begeleiden
• […]