Monthly Archives: september 2017

Vacature: Ervaringsdeskundige trainer Herstelbureau (24 uur per week) met langdurige cliëntervaring in de GGZ, Amsterdam

Vacature: Ervaringsdeskundige trainer Herstelbureau (24 uur per week) met langdurige cliëntervaring in de GGZ, Amsterdam.

HVO-Querido Herstelbureau

Het Herstelbureau van HVO-Querido is een zelfstandig onderdeel van de afdeling Staf en Innovatie. Het Herstelbureau is op de eerste plaats een veilige plek waar cliënten met elkaar in gesprek kunnen gaan, waar ze deel kunnen nemen aan cursussen en andere herstelactiviteiten en misschien wel hun eigen ervaringsdeskundigheid ontwikkelen. Een tweede rol van het Herstelbureau is voorlichting geven over herstel aan cliënten, aan medewerkers en aan mensen in de omgeving van cliënten.

Tot slot draagt het Herstelbureau bij aan innovatie op het gebied van Herstel en ervaringsdeskundigheid op zowel strategisch (ontwikkelen en bijstellen beleid, organiseren van stedelijke samenwerking), tactisch (vertalen en verbinden beleid en praktijk) als uitvoerend niveau (projectmatige ondersteuning bij implementatie).

Je functie
In samenwerking met drie collega’s, de vrijwilligers en met de teammanager van het Herstelbureau, organiseer en begeleid je herstel-ondersteunende activiteiten, voorlichtingen, workshops en cursussen.
Je ondersteunt mensen in groepsverband bij het reflecteren op eigen ervaringen, om eigen ervaringen productief te maken en eventueel ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.
Je werkt nauw samen met en coacht de vrijwilligers van het Herstelbureau.

Je werkomgeving
Het Herstelbureau is een afdeling van HVO-Querido met als doel het vertalen van de herstelvisie naar de praktijk. […]

Slotconferentie Leerplan Ervaringsdeskundigheid 24 oktober 2017, Utrecht

Op dinsdag 24 oktober van 9.30 – 12.30 uur vindt in de Domstad te Utrecht de slotconferentie plaats van het project Ontwikkeling landelijk leerplan Ervaringsdeskundigheid. Doel van het project is het ontwikkelen van een landelijk leerplan Ervaringsdeskundigheid op MBO4 en HBO5 niveau. Het project is een belangrijke stap naar een landelijke norm voor een opleiding Ervaringsdeskundige in de zorg en daarmee een voorwaarde voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als beroep.

Het project is uitgevoerd in opdracht van GGZ Nederland en RIBW Alliantie en wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO). Het project is een co-creatie van het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, het onderwijsveld, zelfregie- en cliëntenorganisaties en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvE). Om betrokken beleidsmakers, onderwijsmedewerkers en ervaringsdeskundigen te informeren over het ontwikkelde leerplan, organiseren wij op 24 oktober een afsluitende conferentie.

Het programma is als volgt:
9.30 uur        Welkom door de dagvoorzitter Tjade Rouw
9.40 uur        Ontwikkeling Leerplan
Ervaringsdeskundigheid en advies
10.00 uur      Leerplan in de context van MBO- en HBO-
opleidingen
10.40 uur      Pauze
11.10 uur      Randvoorwaarden voor inzet van
ervaringsdeskundigheid
11.40 uur      Aanbieden van het eerste exemplaar Leerplan
aan NKO en VvE
12.05 uur      Ontwikkeling Register Ervaringsdeskundige
12.25 uur      Afsluiting door de dagvoorzitter

Aansluitend wordt een lunch geserveerd.

U kunt zich tot 1 oktober aanmelden via deze link. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, uw […]

Een schat aan ervaring Conferentie over ervaringsdeskundigheid

Hoe zet je ervaringsdeskundigheid professioneel in?
Hoe deel je je ervaring?
Een inspirerend programma met sprekers en workshops

 

Dinsdag 3 oktober van 15 – 20 uur (met lichte maaltijd)

Stadskantoor gemeente Utrecht
Stadsplateau 1 (bij het Jaarbeursplein)

11de verdieping

Goed toegankelijk, ADL aanwezig

 

Toegang en maaltijd gratis

Aanmelden: http://eea811dce234.fikket.com/event/een-schat-aan-ervaring-conferentie-over-ervaringsdeskundigheid-3-okt-2017 
Initiatiefnemers:
U Onbeperkt, Solgu, Doen en Laten

Sprekers:

Emeritus lector Doortje Kal over Kwartiermaken voor inclusie,

Wethouder Kees Diepenveen over Utrechts beleid.

Met workshops van:

Buurtteams Utrecht, Wij3.0, Leger des Heils, Kwartiermakers Utrecht, Meetellen in Utrecht, Tussenvoorziening, Reinaerde, Lister/Enik Recovery College, HoiUtrecht& Zorgverslimming, LFB, U Centraal en MEE Utrecht Gooi en Vecht.

En ondersteuning van de gemeente Utrecht, programma Meedoen naar Vermogen

 

Lees ook hier

Programma en workshops

 

Tijd
Programmaonderdeel

15:00
Infobalie, naamkaartjes, keuze workshops in de hal.

Koffie en thee staan voor je klaar.

Naar keuze: Ervaar een beperking en haal je handicap bij het Solgu

15:30 -15:45
Welkom en introductie op het programma door dagvoorzitter Ady Hoitink van U Onbeperkt.

Vraaggesprek met wethouder Kees Diepenveen

15:45 -16.15
Centrale inleiding over Kwartiermaken voor een inclusieve samenleving door emeritus lector Doortje Kal,www.kwartiermaken.nl

16:15
Uitleg en verplaatsing naar workshops.

Evt. meedoen met ervaar een beperking

16:30
Start eerste ronde van 7 workshops

Van Solgu, Meetellen in Utrecht, Doen en Laten, Steunpunt GGZ, Enik Recovery College, Buurtteams Utrecht & Tussenvoorziening en Kwartiermakers Utrecht.

17:45
Pauze met lichte maaltijd,

Muzikale begeleiding, kans tot netwerken, Ervaar een beperking.

18.30
Tweede ronde van 5 nieuwe workshops

Van U Centraal, Steunpunt […]

Bijeenkomst netwerk geweld achter de voordeur, Maandag 6 november 2017

Uitnodiging

Bijeenkomst netwerk geweld achter de voordeur

Maandag 6 november 2017

Ben jij actief vanuit je eigen ervaring met een vorm van geweld?
Wil je graag je invloed vergroten, maar hier niet alleen in staan?
Bundel krachten bij het netwerk geweld achter de voordeur!
Het netwerk geweld achter de voordeur komt twee keer per jaar bij
elkaar.
Op 6 november gaan we aan de slag met twee werkvormen om
ervaringskennis in te brengen in beleid en praktijk. Dat zijn de
Co-creatieve wereldcafé en de tafel van zes. Die werkvormen zijn
bedoeld om samen met professionals uit de praktijk, gemeenteambtenaren
en ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan over wat zij
belangrijk vinden in de aanpak van geweld achter de voordeur.
We gaan op 6 november hiermee oefenen. De bedoeling is om deze
werkvormen zelf toe te passen, bijvoorbeeld in de eigen gemeente.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur Kennismaking en uitwisseling
10.30 uur Uitvoering Tafel van Zes
11.00 uur Toepassing co creatieve wereldcafé
12.00 uur Mogelijkheden voor de eigen praktijk
12.30 uur Afsluiting en lunch

Datum en plaats:
6 november 2017
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Waar: Trainingszaal
Voor wie:
Mensen met ervaring met een
geweldsvorm achter de
voordeur
Tijd:
10.00 uur – 12.30 uur met
aansluitend lunch
Kosten:
Deelname is gratis
Aanmelden:
Christine Bennink,
secretariaat
c.bennink@movisie.nl

uitn. progr. 6 nov. 2017