Monthly Archives: januari 2018

Vacature Projectmedewerker Ervaringsdeskunigheid (16-20 uur) Staf en Innovatie, HVO-Queriode Amsterdam

Vacature Projectmedewerker Ervaringsdeskunigheid (16-20 uur) Staf en Innovatie, HVO-Queriode Amsterdam

 

Het Herstelbureau van HVO-Querido is een zelfstandig onderdeel van de afdeling Staf en Innovatie. Het Herstelbureau is in eerste instantie een veilige plek waar cliënten met elkaar in gesprek kunnen gaan, waar ze deel kunnen nemen aan cursussen en andere herstelactiviteiten en misschien wel hun eigen ervaringsdeskundigheid ontwikkelen. Een tweede taak van het Herstelbureau is voorlichting geven over herstel aan cliënten, aan medewerkers en aan mensen in de omgeving van cliënten. Tot slot draagt het Herstelbureau bij aan innovatie op gebied van Herstel en ervaringsdeskundigheid op zowel strategisch (ontwikkelen en bijstellen beleid, organiseren van stedelijke samenwerking), tactisch (vertalen en verbinden beleid en praktijk) als uitvoerend niveau (projectmatige ondersteuning bij implementatie).

 

HVO-Querido gelooft in de kracht en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg- en dienstverlening. Er wordt hard gewerkt om het gedachtegoed verder vorm te geven in de organisatiecultuur en ‘iedereen’ hierin mee te nemen en ook om méér medewerkers met deze competentie op te leiden en/of in dienst te nemen. De komst van een nieuwe leslocatie Howie the Harp maakt deel uit van de twee lopende projectopdrachten implementatie ervaringsdeskundigheid. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien ga jij vanuit je rol als projectmedewerker, […]

Vacatures Ervaringswerkers – 16-24 uur, RIBW-KAM, Haarlem

Ervaringswerkers – 16-24 uur

RIBW K/AM (Kennemerland Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen bij het actief en betekenisvol deelgenoot zijn en blijven in de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt en dat we die kracht helpen aan te wakkeren. De cliënten hebben de regie over hun eigen leven, en geven ons ruimte om bij te springen. Dit is een zoektocht, een proces van samen verkennen en samen creëren. Met cliënten zoeken naar betekenisvolle activiteiten, leren en proberen. Deze aanpak vraagt om bewegingsvrijheid voor onze medewerkers, om ruimte voor het nemen van eigen beslissingen. Een aanpak waarbij niet de systemen, maar de mensen centraal staan. Daarom zijn onze teams zelforganiserend. De teams werken binnen twaalf gebieden in de KAM-regio.

Team Herstel
Bij team herstel werken ervaringsdeskundigen die uit eigen ervaring weten dat het, ook na een diepe crisis, mogelijk is weer verbinding te maken met je zelf. Peer support vormt een belangrijke schakel bij het opnieuw betekenis geven aan het eigen bestaan en het hervinden van oude en/of nieuwe rollen. Wij creëren graag een vrije ruimte waar mensen zonder tussenkomst van anderen hun ervaringen kunnen delen, schaamte en stigma kunnen overwinnen en […]

Vacatures bestuursleden Stichting Wat Doe Jij?

Vacatures bestuursleden Stichting Wat Doe Jij?

 

We gaan samen met (ex)cliënten en betrokkenen het land door en vragen mensen:

Wat Doe Jij voor een stigmavrije samenleving?

Binnen ons team, bestaande uit 4 leden, zoeken we twee nieuwe leden.

We zijn een mengelmoes van jong en oud, we hebben allen affiniteit met de ggz, of het nu is als hulpverlener, cliënt of familielid van een cliënt.

We komen eens in de 6 weken samen in Utrecht om te werken aan projecten, ontwikkelingen en ondernemerschap onder het genot van een hapje en drankje.

Het belangrijkste voor ons is de verbinding die wij leggen, zowel met organisaties als met elkaar.

 

Wat doen wij?

Wij werken slagvaardig en op basis van nieuwe inzichten en onderzoeken aan een stigma vrij Nederland.

We houden lezingen, workshops en geven uitleg over wat werkt tegen stigmatisering.

Wat Doe Jij? kreeg steun van Samen Sterk Zonder Stigma, Universiteit van Utrecht,

Phrenos, Astare en diverse GGZ instellingen door het land.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij streven naar meer openheid, gelijkwaardigheid,b ewustwording, begrip en acceptatie van mensen met psychische klachten. We worstelen allemaal in meerdere en mindere mate met het leven: dat is juist wat ons verbindt.

Wil jij ook bijdragen aan deze verbinding?

Bekijk dan onderstaande functies.

 

Secretaris

Word jij enthousiast van orde brengen en taakgericht werken?

Vind […]