Save the date 17 mei 2018 en 20 november 2018

Bijeenkomsten netwerk ervaringswerkers geweld achter de voordeur

In 2018 zullen er 2 netwerkbijeenkomsten zijn bijeenkomsten van het netwerk ervaringswerkers geweld achter de voordeur; nl.  op 17 mei en 20 november. Kom je ook?

Wanneer en waar?

17 mei 2018

Thema: Projecten ervaringsdeskundig maatje

Tijdstip: 13.15-16.00 met gelegenheid tot napraten met thee en koffie

Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht.

20 november 2018 (In de week tegen kindermishandeling)

Thema: Professional en ervaring met: hoe doe je dat?

Tijdstip: 10.00-12.30 met aansluitend lunch

Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht.

Programma

Het programma wordt binnenkort gemaakt. Wil je een bijdrage leveren? Stuur dan een mail aan Anoushka Boet a.boet@movisie.nl. Nico van Oosten vervangt Anna van Deth die zich op andere thema’s binnen Movisie gaat richten.

Hoe zat het ook al weer?

In 2015 vond een bijeenkomst plaats voor mensen met ervaring met een geweldsvorm, bijvoorbeeld huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling. De deelnemers blijken overal in Nederland actief in verschillende rollen: voorlichting over kindermishandeling in het onderwijs, herstelgroepen begeleiden, auteur van boeken, belangenbehartiging voor slachtoffers. Deze groep vormt nu het netwerk ervaringswerkers huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling Voor mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur.. Ook is er een linked in groep gestart. In 2016 en 2017 hebben er jaarlijks twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Uit de evaluatie eind 2017 blijkt dat deelnemers aan het netwerk tevreden en betrokken zijn en uitwisseling met elkaar en met professionals en beleidsmakers belangrijk vinden. In 2018 zullen daarom 2 bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij naast zowel mensen uit het netwerk ook professionals en beleidsmakers uitgenodigd worden.

Doelen van het netwerk

Het netwerk richt zich in 2018 op twee pijlers:

  1. Netwerkontwikkeling: verstevigen van de positie van ervaringswerkers door elkaar en professionals en beleidsmakers live en online te ontmoeten en krachten te bundelen;
  2. Kennisontwikkeling: gericht op het ontwikkelen, ondersteunen en versterken van ervaringskennis bij geweld achter de voordeur. Dat gaat zowel over inzet van ervaringskennis in de praktijk als in beleid en aanpak van geweld.

Aanmelden

Wil je je alvast aanmelden voor deze bijenkomst?

Stuur dan een mailtje met je gegevens naar c.bennink@movisie.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het zou leuk zijn om je dit jaar te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Mede namens Nico van Oosten,

Anoushka Boet

Adviseur / Projectleider Programma Huiselijk en Seksueel geweld & Veiligheid