Nieuwsbrief

Geslaagde mislukkelingen gezocht!!

Geslaagde mislukkelingen gezocht!!

ervaringswijzer.nl is een website vol herstelverhalen voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ons laatste thema was ‘De Kracht Van Kwetsbaarheid’, https://ervaringswijzer.nl/hulp/kracht/index.php  naar het boek van Brene Brown. Ons nieuwe thema is ‘De Kunst Van Het Mislukken’. Dit gaat over het idee, dat groei nou eenmaal gepaard gaat met beginnersfouten. Het gaat er om wat je daar uit leert. En of je weer kunt opstaan na een val. Heb jij daar interessante ervaringen mee?. Iets waar je graag over vertelt en waar anderen iets uit kunnen leren? Meld het via inspiratie@ervaringswijzer.nl en wij tekenen je verhaal op. Uiteraard mag dat onder pseudoniem.

Herman Snijders
VrijwilligersOndersteuner
herman@ervaringswijzer.nl
Ik werk van maandag tot en met donderdag

Oproep ervaringsdeskundigen

Oproep ervaringsdeskundigen

 

WIE ZIJN WE?

We zijn een netwerk van jongeren, ouders en professionals. Gezamenlijk zetten we ons in voor betere hulpverlening voor mensen die te maken hebben met jeugdhulp en jeugdbescherming. We willen graag dat zorg en ondersteuning aansluit bij wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. We proberen de roep om te participeren te versterken. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dat doen we met de volgende activiteiten:

 

1. We ondersteunen cliëntenraden om lokale zeggenschap vorm te geven

● Met trainingen, cursussen en persoonlijke begeleiding of ondersteuning

 

2. We werken nauw samen met cliëntenorganisaties

● Met het JeugdWelzijnsBeraad, Ieder(in), MIND en Zorgbelang besteden we veel aandacht aan privacy en dossiers in de jeugdhulp

 

3. We nemen met kinderen, jongeren en ouders deel aan werkgroepen

● Ouders werken mee aan betere richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming

 

4. We professionaliseren de jeugdhulp en jeugdbescherming

● Samen met kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders en professionals hebben we sleutels voor cliëntgericht werken gemaakt

● Ervaringsdeskundigen worden tot Adviesvanger getraind, zodat zij met hun eigen doelgroep aan de slag gaan met thema’s uit de praktijk

 

5. We organiseren bijeenkomsten en congressen om actuele thema’s op te pakken

● Zo organiseerden we in 2017 bijeenkomsten en een congres over Waarheidsvinding

● We werken […]

Oud-bestuurslid VvEd Christ Wesenbeek is overleden

“Afgelopen dinsdagochtend, 10 oktober, is Christ Wesenbeek overleden. Christ stond aan de wieg van veel initiatieven in onze cliëntenbeweging in de Ggz. Natuurlijk was hij ook betrokken bij de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, zelfs enige tijd als bestuurslid. Christ ging voor alles wat met herstel, emancipatie en ervaringsdeskundigheid in de ggz te maken had. Zijn pionieren op deze terreinen heeft GGZ-E onuitwisbaar op de kaart gezet. Op de site van Markieza staat een uitgebreid ‘in memoriam’ te lezen.
 
Ik werkte niet dagelijks met Christ, maar hij was er altijd. Oude maatjes, alles mee gemaakt, vanaf het begin erbij… dat was/is Christ voor mij persoonlijk. Onderdeel van zo’n stilzwijgend bondgenootschap: elkaar weten te vinden als het er echt toe doet. Christ, wat zullen we je missen. Wat mis ik je nu al.
 
Het bestuur van de VvEd wenst de naasten van Christ sterkte in deze moeilijke dagen. We wensen hen, en zijn naaste collega’s toe dat zij de leegte die hij achterlaat, kunnen verdragen. Wat zal zijn dood gevoeld worden.
Namens de andere bestuursleden,
 
Wilma Boevink, vice-voorzitter VvEd”

Stichting Stop Kindermishandeling Nu zoekt contact met ervaringsdeskundigen

Stichting Stop Kindermishandeling Nu zoekt contact met ervaringsdeskundigen

Heb jij ervaring met kindermishandeling en
wil je jouw ervaring inzetten om andere kinderen
die worden mishandeld te helpen, neem dan contact
met ons op: stopkindermishandelingnu@gmail.com
of bel 0655003045 !

Graag jouw goedkeuring op deze tekst of natuurlijk eventuele aanpassingen of suggesties,

Met vriendelijke groeten,

Mark Koese
0655003045

Bericht promoten

Vanaf nu hanteren we een speciaal tarief voor contributie voor ervaringsdeskundigen in opleiding

Studentlidmaatschap VvEd

Om het aantrekkelijker te maken voor mensen die in opleiding zijn als ervaringsdeskundigen om lid te worden van de VvEd, heeft het bestuur van de VvEd besloten een speciaal studenten-tarief in te stellen.

Voor het eerste jaar voor iedereen die een studie/opleiding/training volgt die te maken heeft met ervaringsdeskundigheid geldt dat de contributie voor het eerste jaar slechts € 5,00 bedraagt.

We hopen natuurlijk dat zij ook na dat eerste jaar lid blijven van de VvEd

http://vvve.nl/meedoen

Lofrede Jim van Os ter gelegenheid van de promotie van Wilma Boevink, dd. vrijdag 14 april jl.

Lieve Wilma, alias Dr. Boefzoef

Er zijn veel redenen om geen onderzoek te doen – in de GGZ misschien nog meer dan in andere vakgebieden. Wie heeft zin om data te verzamelen waarvan je van te voren weet dat ze zullen verdwijnen in de polderveldslagen die de onveranderlijkheid van de status quo garanderen? Of die uitsluitend herkauwd zullen worden in een besloten kring van superexperts, die in zelf opgelegde blindheid de grote vraagstukken in zorg en samenleving op een afstand houdt?

Technisch gesproken ben je gepromoveerd in de psychiatrische epidemiologie, in een geneeskundige faculteit. Maar op de een of andere manier klinkt dat raar en kun je je afvragen of dat wel een juiste voorstelling van zaken is. Een betere formulering misschien is dat jij het was die de psychiatrische epidemiologie hebt verleid, met eigengereidheid en eigen wijsheid, geheel volgens het herstelmodel, om een meer verlichte positie in te nemen met betrekking tot hoe die wetenschap zich kan verhouden tot het thema van psychisch lijden. Om dit proces te faciliteren was het nodig dat een en ander weinig lineair verliep over de tijd. Het varieerde van prettige chaos tot volstrekte stilstand tot enorme stroomversnellingen. Ook hielp een zekere mate van neurotische ongerustheid […]

Proefschrift HEE. Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie, van Wilma Boevink

Bestuurslid van de VvEd Wilma Boevink heeft haar proefschrift geschreven. Een digitaal exemplaar hiervan is gratis op te vragen bij ons secretariaat.

Wil je graag een papieren versie? Deze is te koop via de webshop van Lister: https://www.lister.nl/winkel/

Ontwikkeling beroepsregister voor de Ervaringsdeskundige

Binnen het bestuur zijn plannen voor het opzetten van een beroepsregister voor de Ervaringsdeskundige. In de maand mei of juni wordt er voor de leden een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Houd onze agenda, Facebook of Twitter-account vooral in de gaten!

 

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief 03-2016

20162016-01 Nieuwsbrief VVvE