Welke plek krijgen ervaringsdeskundigen in een team?
Castelijns, Paul
Systeemtheoretisch Bulletin, 34, 35-48.
Jaar: 2016

http://interactie-academie.be/bestellen?ref=5830

De laatste jaren is er zowel in Nederland als in Vlaanderen een nieuwe beroepsgroep geboren: de ervaringsdeskundigen. De meesten van hen zijn werkzaam in de ambulante en geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en het beschermd wonen. Het sterk groeiend aantal ervaringsdeskundigen loopt synchroon met een groeiende interesse in herstelgericht werken. Er wordt ook wel gesproken van een herstelbeweging. Tegelijkertijd is er de laatste jaren meer en meer aandacht voor hoe ervaringsdeskundigheid vorm krijgt in de praktijk en hoe ervaringsdeskundigen hun plek vinden in teams, veelal bestaande uit gevestigde beroepsgroepen als verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, agogen (Desain et al., 2013, p. 10).