De Vereniging van Ervaringsdeskundigen vindt het belangrijk om publicaties over ervaringskennis of gebaseerd op ervaringskennis toegankelijk te maken voor haar achterban. Ervaringskennis vormt immers de basis van ervaringsdeskundigheid en van het vak van ervaringswerkers.

Verzamelingen van publicaties zijn te vinden in verschillende kennisbanken. Wij hebben een speciale samenwerking met de kennisbank van Ervaringswijzer. Om deze te gebruiken doe je het volgende:

  • Ga naar de website ervaringswijzer.nl
  • Op de website kun je al allerlei relevante informatie vinden die zonder verdere stappen toegankelijk is.
  • Als je in de kennisbank wil kijken, meld je dan aan in het aanmeldingsvakje rechtsboven op de homepage van de site. Doe dit met je emailadres en een persoonlijk wachtwoord.
  • Ga vervolgens naar de webpagina “ontwikkel je zelf”
  • Ga daarna naar “leernetwerk” en vervolgens naar “leernetwerk ervaringswijzer.nl”
  • Meld je aan bij de Open Universiteit (dit is gratis) door de instructies op te volgen.
  • Als je bij de Open Universiteit geregistreerd bent kun je vervolgens gebruik maken van de kennisbank van ervaringswijzer. Klik op Login in de rechter bovenhoek.
  • Vervolgens vindt je in het menu onder “onderzoek” diverse rubrieken met allerlei literatuur en documenten.

Wij roepen alle leden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen op om de kennisbank van het leernetwerk te verrijken met artikelen.

Op dit moment staan er vooral artikelen en teksten in die gaan over ervaringsdeskundigheid in de GGZ en de verslavingszorg. Heb je interessant materiaal over ervaringsdeskundigheid voor andere doelgroepen of in andere sectoren? Dan stellen we het op prijs als je hierover met ons contact opneemt via een mail naar de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.

Andere kennisbanken  die mogelijk interessant zijn voor ervaringswerkers en direct toegankelijk zijn, zijn:

Heb je literatuur die niet in deze kennisbanken is opgenomen? Mail het als pdf of weblink naar de webredactie. Hartelijk dank! 

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg
Deze handreiking biedt houvast om de inzet van ervaringsdeskundigheid van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen, in het beleid en in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren zoals de verslavingszorg en maatschappelijke opvang (D. Boertien, M. van Bakel, 2012).