Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid mag zich verheugen in een toenemende populariteit. De LDOO, Landelijke Denktank Opleidingen Overleg Ervaringsdeskundigheid, heeft met een aantal andere hierover een document opgesteld over plaatsbepaling en verdere ontwikkeling van ervaringskennis en ervaringskunde als een volwaardig domein in opleiding, praktijk en onderzoek. Hoewel het document zich met name toespitst op de geestelijke gezondheidszorg, zal het zeker ook interessante informatie bevatten voor diegenen die binnen andere werkgebieden proberen vorm en inhoud te geven aan het begrip ervaringsdeskundigheid. (H. van Haaster, D. Hidajattoellah, J. Knooren, J P Wilken; juli 2009).

Download het Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid (Januari 2013)