In 2014 is de VVvE gestart met de ontwikkeling van een Handboek Randvoorwaarden Inzet Ervaringsdeskundigen”, speciaal voor Revalidatiecentra en voor de sector van mensen met een verstandelijke beperking. Het project wwerd mede mogelijk gemaakt met steun van het Revalidatie Fonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Het handboek zal gepresenteerd worden in Juni 2015.
Zie projectplan projectplan revalidatiefonds 29-4