Meedoen

Steun de Vereniging van Ervaringsdeskundigen
Wil je als ervaringsdeskunige je kennis delen met andere ervaringsdeskundigen? Vind je ondersteuning van ervaringsdeskundigen belangrijk? Wil je dat de professionele inzet van ervaringswerk nog meer op de kaart komt? Wordt dan lid!
Lid worden
De Vereniging van Ervaringsdeskundigen is een beroepsvereniging. Als lid heb je stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. Zo heb je direct invloed op de koers van de vereniging. En alleen leden kunnen op de ledenpagina op Facebook met elkaar van gedachte wisselen in een besloten omgeving.

De contributie bedraagt €47,50 voor leden met een werkgever die de contributie voor hen betaald, indien je de contributie zelf betaald bedraagt de contributie €22,50 per jaar.

Verder hanteren wij een speciaal studententarief: het eerste jaar voor iedereen die een studie/opleiding/training volgt op gebied van ervaringsdeskundigheid geldt het eerste jaar voor slechts € 5,00. Geef bij aanmelding aan als dit bij jou van toepassing is.

Aanmelden als lid

Donateur worden
Iedereen, personen en organisaties, die de inzet van ervaringswerkers een warm hart toedraagt, kan donateur worden van de vereniging. Doneren
Privacy
De VvEd gaat zorgvuldig om met je gegevens. Vanzelfsprekend nemen we ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.