Meld u aan als lid

Hoe gaat het verder na de aanmelding?

Nadat u deze registratie hebt ingevuld en verzonden, ontvangt u van ons een antwoord op uw aanvraag en een verzoek tot betaling. Uw lidmaatschap gaat in zodra de aanvraag is afgerond en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen uw betaling heeft ontvangen.

Voornaam *

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Email *

Telefoon *

Geboortejaar *

Geslacht

Bankrekening (vermeld uw IBAN) *

Wij verzoeken u vriendelijk om ook de volgende vragen te beantwoorden. De antwoorden op de volgende vragen geven inzicht in de achtergrond van de (aspirant) leden van de VVvE en op basis daarvan kunnen meer gericht beleid en activiteiten worden ontwikkeld. Het beantwoorden van de volgende vragen is niet verplicht / noodzakelijk om (aspirant) lid van de VVvE te worden. U kunt nu ook naar het einde van deze registratie gaan.

Ervaringsdeskundigheid opgebouwd in

 Leven met lichamelijke aandoeningen / beperkingen Leven met psychische / psychiatrische beperkingen Leven met verstandelijke beperkingen Leven met zintuiglijke beperkingen
Anders, namelijk

Uw hoogst genoten opleiding

 Basisonderwijs VMBO MBO HBO WO

In welke sector zet u uw ervaringsdeskundigheid in?

 Organisatie voor (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg Organisatie voor Maatschappelijke Opvang Algemeen Ziekenhuis Organisatie voor revalidatie Organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Organisatie voor mensen met een zintuiglijke beperking Organisatie voor welzijn / maatschappelijke dienstverlening (Organisatie van de) overheid Opleidingsinstituut Patiënten/cliënten organisatie Organisatie voor re-integratie, participatie en werk(toeleiding)
Anders, namelijk

In welke functie/taak zet u uw ervaringsdeskundigheid in?

 Individuele ondersteuning aan cliënten/patiënten Medewerker loket / informatieverstrekking Beleidsadvisering / beleidsontwikkeling Onderzoek (Gast)docent, trainer Coaching
Anders, namelijk

Eerdere functie(s) als ervaringswerker?

Hoe is uw arbeidssituatie?

 Betaald, met arbeidsovereenkomst bij werkgever Betaald, als ZZP’er Vrijwilliger met vergoeding Vrijwilliger zonder vergoeding Stagiaire
Anders, namelijk

In welke activiteiten van de vereniging bent u bijzonder geinteresseerd?

 Intervisie Symposia In het algemeen:positionering van het vak Opleidingszaken Belangenbehartiging

Heeft u een werkgever die de jaarlijkse contributie voor u betaald?

 ja nee

Heeft u nog opmerkingen?

captcha
* Mocht u na het versturen geen email ontvangen, check dan ook uw spambox.