Donateur worden

Betaling donatie
De donatie a.u.b. overmaken – bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor – naar IBANnummer:  NL38TRIO0254667325 ten name van:  Ver. van Ervaringsdeskundigen te Amsterdam bij Triodos Bank in Zeist, onder vermelding van: Donatie + uw naam of de naam van uw organisatie.

Uiteraard zijn wij u dankbaar voor een eenmalige donatie, maar mogelijk wilt u periodiek – bijv. jaarlijks – een donatie naar de VvEd overmaken. Voor uw periodieke donaties kunt u ook gebruik maken van automatische incasso. Deze kunt u overigens op elk gewenst moment weer stop zetten. Na ontvangst van deze online registratie als donateur kunt u desgewenst – hierna aan te geven – van ons een voorstel ontvangen op het hiervoor aangegeven adres en overgaan tot automatische incasso van uw donaties.

Voornaam *

Achternaam *

Bedrijf / Organisatie*

Uw functie*

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Email *

Telefoon *

Betaling donatie

De donatie a.u.b. overmaken – bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor – naar bankrekening nummer: 25.46.67.325 ten name van: Vakver. voor Ervaringswerk te Amsterdam bij Triodos Bank in Zeist, onder vermelding van: Donatie + uw naam of de naam van uw organisatie.

Uiteraard zijn wij u dankbaar voor een eenmalige donatie, maar mogelijk wilt u periodiek – bijv. jaarlijks – een donatie naar de VVvE overmaken. Voor uw periodieke donaties kunt u ook gebruik maken van automatische incasso. Deze kunt u overigens op elk gewenst moment weer stop zetten. Na ontvangst van deze online registratie als donateur kunt u desgewenst – hierna aan te geven – van ons een voorstel ontvangen op het hiervoor aangegeven adres en overgaan tot automatische incasso van uw donaties.

Incasso *

 Ik wens een voorstel voor automatische incasso van de donaties te ontvangen. Ik maak mijn donatie(s) zelf over en wens geen voorstel voor automatische incasso te ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk om ook de volgende vragen te beantwoorden. De antwoorden op de volgende vragen geven inzicht in de achtergrond van de donateurs van de VVvE en op basis daarvan kan meer gericht beleid voor de vereniging worden ontwikkeld. Het beantwoorden van de volgende vragen is niet verplicht / noodzakelijk om donateur van de VVvE te worden. U kunt nu ook naar het einde van deze registratie gaan, uw email adres – desgewenst – nogmaals invullen en op de knop ‘verzenden’ drukken.

Betrokkenheid bij ervaringswerk

 Ik ben zelf ervaringswerker, ervaringsdeskundige Ik ben sympathisant Het bedrijf / de organisatie waar ik werk wil betaalde ervaringsdeskundigheid in gaan zetten Het bedrijf / de organisatie waar ik werk zet niet-betaalde ervaringsdeskundigheid in Het bedrijf / de organisatie waar ik werk zet betaalde ervaringswerkers in
Anders, namelijk

Indien werkgever of werknemer bij bedrijf / organisatie, in volgende sector(en):

 Organisatie voor (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg Organisatie voor Maatschappelijke opvang Algemeen Ziekenhuis Organisatie voor revalidatie Organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Organisatie voor mensen met een zintuiglijke beperking Organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Organisatie van de) overheid (gemeentelijk, provinciaal of landelijk) Opleidingsinstituut Patiënten/cliënten organisatie Organisatie voor re-integratie, participatie en werk(toeleiding)
Anders, namelijk

Heeft u nog opmerkingen?

captcha
* Mocht na het versturen geen email ontvangen, check dan ook uw spambox.