Oproep ervaringsdeskundigen
 
WIE ZIJN WE?
We zijn een netwerk van jongeren, ouders en professionals. Gezamenlijk zetten we ons in voor betere hulpverlening voor mensen die te maken hebben met jeugdhulp en jeugdbescherming. We willen graag dat zorg en ondersteuning aansluit bij wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. We proberen de roep om te participeren te versterken. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dat doen we met de volgende activiteiten:
 
1. We ondersteunen cliëntenraden om lokale zeggenschap vorm te geven
● Met trainingen, cursussen en persoonlijke begeleiding of ondersteuning
 
2. We werken nauw samen met cliëntenorganisaties
● Met het JeugdWelzijnsBeraad, Ieder(in), MIND en Zorgbelang besteden we veel aandacht aan privacy en dossiers in de jeugdhulp
 
3. We nemen met kinderen, jongeren en ouders deel aan werkgroepen
● Ouders werken mee aan betere richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming
 
4. We professionaliseren de jeugdhulp en jeugdbescherming
● Samen met kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders en professionals hebben we sleutels voor cliëntgericht werken gemaakt
● Ervaringsdeskundigen worden tot Adviesvanger getraind, zodat zij met hun eigen doelgroep aan de slag gaan met thema’s uit de praktijk
 
5. We organiseren bijeenkomsten en congressen om actuele thema’s op te pakken
● Zo organiseerden we in 2017 bijeenkomsten en een congres over Waarheidsvinding
● We werken elk jaar mee aan de Voor de Jeugddag met unieke workshops
 
Samenwerken en krachten bundelen?
Bij dit alles ondersteunen we kinderen, jongeren en ouders zo veel mogelijk (en nodig) zodat zij hier zelf actief een rol in kunnen spelen. Wil je als jongere of als ouder jezelf inzetten voor betere jeugdhulp en jeugdbescherming? Zie de contactgegevens…
 
Avans Hogeschool
Contactpersoon: Sara van Galen
Hervenplein 2 sggalen@avans.nl
5232 JE ’s-Hertogenbosch +31 631072144