“Afgelopen dinsdagochtend, 10 oktober, is Christ Wesenbeek overleden. Christ stond aan de wieg van veel initiatieven in onze cliëntenbeweging in de Ggz. Natuurlijk was hij ook betrokken bij de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, zelfs enige tijd als bestuurslid. Christ ging voor alles wat met herstel, emancipatie en ervaringsdeskundigheid in de ggz te maken had. Zijn pionieren op deze terreinen heeft GGZ-E onuitwisbaar op de kaart gezet. Op de site van Markieza staat een uitgebreid ‘in memoriam’ te lezen.
 
Ik werkte niet dagelijks met Christ, maar hij was er altijd. Oude maatjes, alles mee gemaakt, vanaf het begin erbij… dat was/is Christ voor mij persoonlijk. Onderdeel van zo’n stilzwijgend bondgenootschap: elkaar weten te vinden als het er echt toe doet. Christ, wat zullen we je missen. Wat mis ik je nu al.
 
Het bestuur van de VvEd wenst de naasten van Christ sterkte in deze moeilijke dagen. We wensen hen, en zijn naaste collega’s toe dat zij de leegte die hij achterlaat, kunnen verdragen. Wat zal zijn dood gevoeld worden.
Namens de andere bestuursleden,
 
Wilma Boevink, vice-voorzitter VvEd”