Studentlidmaatschap VvEd

Om het aantrekkelijker te maken voor mensen die in opleiding zijn als ervaringsdeskundigen om lid te worden van de VvEd, heeft het bestuur van de VvEd besloten een speciaal studenten-tarief in te stellen.

Voor het eerste jaar voor iedereen die een studie/opleiding/training volgt die te maken heeft met ervaringsdeskundigheid geldt dat de contributie voor het eerste jaar slechts € 5,00 bedraagt.

We hopen natuurlijk dat zij ook na dat eerste jaar lid blijven van de VvEd

http://vvve.nl/meedoen