De vakvereniging heeft zich in 2013 gebogen over de functieprofilering van ervaringswerkers. Op basis daarvan heeft het VvEd bestuur een standpunt bepaald. Zie notitie bestuur functieprofiel mrt 2014

Het vak van ervaringswerker is voortdurend in beweging. Het ontwikkelt zich ook al naar gelang de maatschappelijke context verandert. Functieprofielen verschillen op accenten van elkaar . De VvEd heeft geen definitieve voorkeur bepaald en is blij met de verschillende voorstellen die gedaan zijn. U kunt meer lezen over uiteenlopende functieprofielen in onderstaande links:

1) opgesteld door GGZ Nederland, Trimbos Instituut, HEE en Phrenos:
GGZ_ERVARINGSDESKUNDIGHEID

2) Beroepscompetentieprofiel Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, VzW de Link in Vlaanderen:
Beroepscompetentieprofiel

3) Functiebeschrijving Ervaringsdeskundig begeleider in Revalidatiecentra
(concept): Functiebeschrijving Ervaringsdeskundige in Revalidatiecentra

4) Functieprofielen opgesteld door het project :makelen” in Noord-Holland en Amsterdam voor ervaringsdeskundigen in GGZ /Gemeenten /Welzijn /Maatschappelijke opvang / Onderwijs/ Woningcorpraties: Functie Competentieprofielen Ervaringsdeskundigen