Uitwisseling tussen ervaringswerkers is van groot belang. Intervisie is een goed middel daartoe. Samen met het Landelijk Platform GGZ organiseert de VvEd enkele keren per jaar een intervisiebijeenkomst voor ervaringsdeskundigen die zich bij zorginstellingen en bij gemeenten met vooral de implementatie van ervaringsdeskundigheid bezighouden.
De bijeenkomsten worden georganiseerd door Steven Makkink van LPGGZ.