Wie zijn wij

In januari 2012 is de Vereniging van Ervaringsdeskundigen(VvEd) opgericht, een landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en voor erkenning van deze functie en werksoort.

In de veranderende Nederlandse maatschappij wordt de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen steeds meer erkend. We willen deze ontwikkeling met raad en daad ondersteunen. Onze doelstellingen zijn:

  • de leden te ondersteunen
  • de belangen van leden behartigen
  • het vak ervaringsdeskundige verder ontwikkelen
  • de inzet van ervaringsdeskundige stimuleren
  • goede randvoorwaarden stimuleren

De opstart van de VvEd is mede gerealiseerd met een bijdrage van het Fonds Psychische Gezondheid         1. logo FPG PMS376-5275

Statuten Vereniging van Ervaringsdeskundigen