Ambassadeurs

Het Bestuur van de VvEd laat zich bijstaan door ambassadeurs die contacten leggen en onderhouden met de politiek, zorgverzekeraars, gemeenten, en anderen. We hebben twee ambassadeurs die op landelijk niveau actief zijn.

We zijn op zoek naar nieuwe ambassadeurs die ons kunnen vertegenwoordigen in regio’s. Ambassadeurs kunnen ook speciaal in een instelling actief zijn of bij een cliëntenorganisatie.

Herken je je in onderstaand profiel? Neem dan contact met ons op.

De taken van ambassadeurs zijn:

  • De VvEd vertegenwoordigen in regionale bijeenkomsten/vergaderingen,
  • Ledenwerving,
  • Flyer van de VvEd en eventueel ander materiaal verspreiden,
  • In lokale periodieken schrijven over de VvEd,
  • Aanspreekpunt zijn namens de VvEd,
  • Signalen doorgeven naar het Bestuur van VvEd
  • De standpunten en ideeën van de VvEd uitdragen,
  • Zij kunnen in overleg met Bestuur een regionale ledenvergadering beleggen

Ambassadeurs van de VvEd zijn lid van de VvEden houden zich op de hoogte van de VvEd via de website van de VvEd via de VvEd-post en via ledenvergaderingen.

Wil je ambassadeur worden van de VvEd, stuur ons dan een mail.